Persondataloven

Herunder angivelse af de persondataoplysninger som medarbejdere og medlemmer oplyses om indenfor Astma-Allergi Foreningen og Astma-Allergi Foreningens Oplysningskreds.

Disse data om dig behandler vi:

Vi anvender data om dig for at gøre vores service bedre, sikre korrekt behandling af dine oplysninger samt sikre kvalitet i vores produkter og tjenester.
De data, vi anvender, omfatter:
• Almindelige persondata
•  CPR-nummer
•  Følsomme persondata

Dine rettigheder:

Du kan til enhver tid udnytte: 
• Retten til at modtage oplysning om en behandling af dine personoplysninger (oplysningspligt)
• Retten til at indsigt i dine personoplysninger
• Retten til at få urigtige personoplysninger berigtiget
• Retten til at få dine personoplysninger slettet

Vi indsamler og behandler dine persondata til bestemte formål.

Vi indsamler og opbevarer dine data i forbindelse med bestemte formål eller andre lovlige forretningsmæssige formål. Det sker, når vi har brug for at:
•   Behandling af dit medlemsskab i foreningen og levering af vores ydelser
•   Planlægge og udføre de ydelser som du har bestilt og med rimelighed kan forvente. 
•   Sikre at vi hurtigt kan få hjælp til dig ved henvendelse til læge, lægehus eller hospital når du opholder dig hos os.
•   Forbedring af vores ydelser og tjenester.
•   Tilpasning af vores kommunikation til dig.
•   Administration af din relation til os.
•   Opfyldelse af lovkrav – Persondataloven, Aftenskoleloven, Serviceloven, Straffeloven.

Sikkerhed

Vi har interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

Brug af cookies.

Hvis vi placerer cookies, bliver du informeret om anvendelsen og formålet med at indsamle data via cookies.

Vi indhenter dit samtykke.

Før vi placerer cookies på dit udstyr, beder vi om dit samtykke. Nødvendige cookies til sikring af funktionalitet og indstillinger kan dog anvendes dog uden dit samtykke.
Du kan kontakte os vedr. vores brug af cookies, og om hvordan du kan slette eller afvise dem. 
Hvis du vil tilbagekalde dit samtykke, kan du benytte telefon (6617 4429), mail (info@astma-fyn.dk) eller ved personlig henvendelse til at meddele os dine ændringer. 

Vi behandler kun relevante persondata.

Vi behandler kun data om dig, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til de formål, der er defineret ovenfor. Formålet er afgørende for, hvilken type data om dig, der er relevante for os. Det samme gælder omfanget af de persondata, vi bruger. Vi bruger fx ikke flere data, end dem, vi har brug for til det konkrete formål.

Vi behandler kun nødvendige persondata.

Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, der er nødvendige i forhold til at opfylde vores fastsatte formål. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type data, der er nødvendig at indsamle og opbevare for vores foreningsdrift.

Vi kontrollerer og opdaterer dine persondata.

Vi kontrollerer løbende, at de persondata, vi behandler om dig ikke er urigtige eller vildledende. Vi sørger også for at opdatere dine persondata.
Da vores service er afhængig af, at dine data er korrekte og opdaterede, beder vi dig oplyse os om relevante ændringer i dine data. Du kan benytte telefon (6617 4429), mail (info@astma-fyn.dk) eller personlig henvendelse til at meddele os dine ændringer.

Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige.

Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til vores indsamling, behandling og opbevaring af dine data.

Vedr. besøgende på hjemmesiden: Oplysninger som vi indsamler til statistik opbevares i 36 uger (182 dage), hvorefter de automatisk slettes.

Vedr. tilmeldinger via hjemmesiden: Oplysningerne slettes inden 36 måneder efter sidste aktivitet, eller hvis det vurderes, at oplysningerne ikke er nødvendige i forhold til databehandlingen.

Vedr. sociale medier: Oplysningerne opbevares indtil du evt. giver os besked om det skal slettes.

Vi indhenter dit samtykke, inden vi behandler dine persondata.

Vi indhenter dit samtykke, inden vi behandler dine persondata til de formål, der er beskrevet ovenfor, med mindre vi har et lovligt grundlag for at indhente dem. Du kan til enhver ved henvendelse til foreningen få oplyst om et sådant grundlag og om vores legitime interesse i at behandle dine persondata.
Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til os. 
Du kan benytte telefon (6617 4429), mail (info@astma-fyn.dk) eller personlig henvendelse til at meddele os dine ændringer.

Vi videregiver ikke dine persondata uden dit samtykke.

Vi videregiver ikke persondata til andre aktører.