Lungekor – Svendborg

Når man har en kronisk lungesygdom, er man tilbøjelig til at nedsætte det tidligere fysiske aktivitetsniveau – ofte på grund af frygten for åndenød. Derfor svinder konditionen, muskelkraften og udholdenheden. Vi tilbyder derfor kortræning, så du kan træne din vejrtrækning.

Et tilbud til borgere med vejrtrækningsproblemer af enhver art hvor sang kan være en sund og berigende måde at træne sine lunger.

Ved at deltage i træningen opnår du:
– Øget kendskab til lungernes funktion
– Træning i en bedre vejrtrækningsteknik
– Øget livskvalitet og erfaringsudveksling med andre i samme situation

Vi har 2 slags kor i Svendborg – et lungekor med fokus på vejrtrækning (60 min.) og et sangkor med fokus på pusteteknik og vejrtrækning (45 min.). Begge velegnede til dig med nedsat lungefunktion.

Lungekor

Onsdage

Kl. 14.00-15.15

Multihuset

Lungekor

Underviser: Zita Langelund
Pris: 320 kr for sæson

Pustekor: Tirsdage tilbyder vi endnu et kor i Svendborg, kaldet Pustekor. Her trænger du dine lunger via sang og vejrtrækningsøvelser via vejrtrækningsteknik. Pustekoret og vejrtrækningsholdet finder du her.